Fortrolighedspolitik for Valida Health

Valida Health-platformen anonymiserer alle klienters data, hvilket sikrer privatlivets fred for hver enkelt medarbejder/kunde, ligesom data lagres sikkert på sikre servere. Valida Health Response Management Platform er fuldt GDPR-kompatibel.

Persondatapolitik for Valida Health ApS

Vi indsamler kun persondata i tilfælde, hvor dette er relevant for os, og vi indsamler kun persondata, hvis disse er relevante for din aktivitet hos Valida Health ApS. Når vi indsamler, behandler og bruger dine persondata, overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser og lovbestemte markeder. Vi opbevarer kun dine persondata, så længe vi enten er underlagt en juridisk forpligtelse til at gøre det, eller så længe de er relevante for det formål, hvortil de blev indsamlet.

Oplysninger, vi indsamler: Hvis du ønsker at modtage en ydelse fra os, er vi nødt til at indsamle visse persondata for at kunne tilbyde dig vores tjenester. Vi kan indhente oplysninger såsom navn, e-mailadresse, postnummer, telefonnummer, ID-nummer, pasnummer og oplysninger såsom køn, alder og symptomhistorik.

Valida Health ApS indsamler og behandler dine persondata, når du gør følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Opretter en konto ved at udfylde formularen
  • Sender os spørgsmål eller feedback

Dataansvarlig

Vi behandler persondata i overensstemmelse med persondataforordningen (nr. 429 af 31. maj 2000) og som følge heraf direktiv 95/46/EF, der omhandler beskyttelse af personer med henblik på brug af persondata og den frie bevægelighed herfor. Alt indhold behandles i overensstemmelse med gældende EU-regler (2016/679), således at personer er beskyttet i forbindelse med behandling af persondata og den frie bevægelighed vedrørende herfor (i det følgende benævnt “GDPR”) fra den 25. maj 2018.

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og brug af dine persondata påwww.validahealth.dk er Valida Health ApS, Reftshalevej 213A, 1432 Kbh K, CVR-nr. 41344806

Grundlag for og formål med behandling

Vi indsamler dine generelle kontaktoplysninger såsom navn og e-mailadresse for at kunne levere den service, du har købt hos os. Vi indsamler din e-mailadresse for at kunne kommunikere resultatet af din test (vil ikke blive sendt direkte) samt vigtige og relevante opdateringer om COVID-19. Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling af denne med henblik på at modtage tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din ydelse.

Ingen tredjeparter

Ingen andre vil modtage dine personlige oplysninger. Vi sælger ikke dine persondata til tredjeparter, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos one.com, der fungerer som vores databehandler. Alle persondata, du afgiver på vores hjemmeside, gemmes på one.com’s datacentre. Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser på den bedst mulige måde. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i nogle tilfælde persondata i forbindelse med deres levering af tjenester til os. Vores databehandlere behandler kun persondata i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med de juridiske krav til databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine persondata.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre overholdelsen af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • Adgang til og rettelse/ændring af dine persondata
  • Sletning af persondata

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata, og du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Hvis du ikke længere ønsker, at vi behandler dine persondata, eller at vi begrænser behandlingen af dine persondata, kan du også sende os en anmodning herom på vores e-mailadresse info@validahealth.dk.

Testsvar vil blive sendt via SMS i en dobbelt-kodet opsætning til det telefonnummer, du har indtastet i din formular.