En blodprøve giver svar på din sundhed

 • Book din tid

  Ring eller book din tid online

 • Blodprøve

  Få foretaget din blodprøve i vores klinik

 • Svar

  Modtag svaret på din blodprøve efter 2-3 dage i MinSundhed appen

Optimer din sundhed

Neuropsykiatriske lidelser udgør op til 25 % af alle handicaptilpassede leveår (Gatt et al 2015.). Selvom arveligheden af disse psykiske lidelser er betydelig, spiller miljøfaktorer også en nøglerolle i deres ætiologi. Genetiske variationer involveret i centrale biologiske processer, der bidrager til risikoen for udvikling af psykiske lidelser, kan give indsigt i forebyggelse, diagnosticering og behandling af sygdommen. DNA-sindtesten analyserer 30 gener, som har vist sig at have betydelige associationer til centrale psykiske lidelser.

Book tid

Ofte stillede spørgsmål

Hvad tester I?

DNA mind, rapporter om forbindelser inden for følgende områder:

– Neurodegenerative lidelser: mild kognitiv tilbagegang og sent indsættende Alzheimers sygdom

– Humørlidelser: Depressiv lidelse, bipolar lidelse, angstlidelse og posttraumatisk stresslidelse

– Vanedannende adfærd: Risiko for alkohol-, nikotin-, cannabis- og opioidafhængighed, psykoserespons fra cannabisbrug, spiseforstyrrelser (overspisning), ‘adrenalinsøgende’/risikovillig adfærd

Hvem er testen relevant for?

Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.

Hvad koster testen?

Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.

Hvad er den kliniske værdi for testen?

Viden om en persons genotype vil give diagnostisk indsigt og hjælpe med at bestemme optimale behandlingsstrategier for personer, der lider af eller er i risiko for psykiske lidelser. Gener inkluderet i testen er involveret i vigtige biologiske områder relateret til mental sundhed. Disse områder omfatter:

 • Lipidmetabolisme
 • Betændelse
 • Methylering
 • Neurotrofiske, dopaminerge og serotonerge veje
 • Endo-cannabinoid vej
 • Celle-signalering
Hvad giver DNA-sindstestrapporten svar på?
 • Identifikation af påvirkningsniveauet af eventuelle genetiske varianter
 • En forklaring af deres indvirkning på det specifikke biokemiske område
 • En forklaring af hvert områdes indvirkning på mental sundhed

Book din tid

Book en tid til en blodprøve og få svar på om du mangler vitaminer eller mineraler

Book tid