Corona-booster


I sæsonen 2023/24 gives én dosis uanset tidligere vaccination. Vaccinen skal dog gives mindst 3 mdr. efter seneste covidvaccination.

Vaccination mod covid-19 og influenza kan administreres og gives samtidig eller med et vilkårligt interval. Ved indgift af flere vacciner, som gives intramuskulært, kan disse gives i deltoideusmusklen. Der skal være mindst 2 cm imellem hvert indstikssted (under hensyntagen til at undgå at stikke for tæt på acromion). Vaccinerne må aldrig blandes i samme sprøjte.

Hvem bør tage vaccinen?


I sæsonen 2023/24 anbefales følgende personer at modtage vaccination mod covid-19:

- Personer over 65 år

- Personer med kronisk sygdom, herunder:

- Personer med kroniske lungesygdomme


- Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)


- Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, fx personer med immunglobulindefekter, organ- eller stamcelletransplantation, kræft i behandling med kemoterapi eller personer i anden immundæmpende behandling.


- Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
Personer med kronisk lever- eller nyresygdom

- Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med alvorlig reumatologisk sygdom, alvorlig neurologisk sygdom, korttarmssyndrom

- Personer med svær overvægt (BMI>35)

- Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med svær psykisk lidelse, Downs syndrom eller svært misbrug

- Gravide i 2. eller 3. trimester

- Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt eller børn i øget risiko for alvorlig covid-19

- Børn i særlig risiko kan vaccineres efter individuel vurdering af speciallæge i pædiatri.

- Ved vaccination gælder, at det bør være gået mindst 3 måneder siden seneste stik med en hvilken som helst covid-19 vaccine.

- Børn, der skal vaccineres, kan vaccineres med Comirnaty Omicron XBB.1.5. Dosering skal tilpasses barnets alder, og der er specifikke hætteglas til børn 6 mdr. til 4 år eller 5 til 11 år. Børn på 12 år og derover kan vaccineres med samme dosis som voksne.

- Gravide anbefales vaccination i 2. eller 3. trimester. Hvis den gravide har øvrige risikofaktorer for alvorligt forløb af covid-19, bør hun vaccineres i 1. trimester. Ammende er aktuelt ikke omfattet af anbefaling om vaccination, men ammende kan godt vaccineres. Der er ikke særlige forsigtighedsregler ved vaccination af ammende.

Bivirkninger
Hyppigst indberettede formodede bivirkninger for Comirnaty (Pfizer/BioNTech) pr. 17. november 2023:

- Hovedpine

- Feber

- Træthed

- Muskelsmerter

- Smerte ved indstiksstedet

- Kvalme

- Ledsmerter

- Svimmelhed*

- Kulderystelser

- Utilpashed

*Svimmelhed er ikke beskrevet som en kendt bivirkning i produktinformation, men svimmelhed kan forekomme i forbindelse med influenzalignende symptomer, som fx feber, kulderystelser, træthed og utilpashed, som er kendte bivirkninger for vaccinen.

Lægemiddelstyrelsen har i sin overvågning af sikkerheden ved covid-19-vaccinerne – ligesom ved andre lægemidler – fokus på indberetninger om formodede alvorlige og uventede bivirkninger. Det betyder, at disse indberetninger prioriteres først, og at der foretages en dybdegående vurdering af en mulig sammenhæng med vaccinen. Til denne vurdering kan evt. supplerende oplysninger indhentes, såfremt dette er nødvendigt.

Lægemiddelstyrelsen overvåger også formodede bivirkninger efter covid-19-revaccination, herunder revaccination med de variantopdaterede bivalente vacciner. På nuværende tidspunkt har Lægemiddelstyrelsen ikke grundlag for at mistænke, at bivirkningsprofilen ved revaccination eller med variantopdaterede vacciner skulle afvige fra den monovalente vaccinens generelle bivirkningsprofil.

I overvågningen af covid-19-vaccinernes sikkerhed har Lægemiddelstyrelsen haft en række særlige fokusområder, som siden vaccineudrulningen er blevet monitoreret tæt.

Lægemiddelstyrelsen har gennem hele den tid, hvor covid-19-vaccinerne har været i brug i Danmark, haft særligt fokus på mulige nye bivirkninger. På nuværende tidspunkt – hvor vaccinerne har været i brug i stort omfang – er bivirkningsprofilen for vaccinerne veletableret og veldokumenteret.

Lægemiddelstyrelsen har et særligt fokus på overvågning af formodede bivirkninger hos børn i vaccinationsgrupperne 5-11-årige samt 12-15-årige. Baseret på de foreliggende data er den generelle bivirkningsprofil i disse grupper sammenlignelig med det observerede i den øvrige del af befolkningen, som hovedsageligt omhandler kendte og forbigående bivirkninger.

Statens serum institut (2023), https://www.ssi.dk/vaccinationer/vaccineleksikon/c/covid-19-vaccine-pfizer-biontech-variantopdateret-comirnaty-omicron-xbb15-gra-hette