Hvad er influenza?

Influenza er en sygdom, der skyldes smitte med en influenzavirus, hvor virusinfektionen primært rammer luftvejene.
Alle mennesker kan få influenza, hvor de fleste vil opleve en mild infektion. Men for nogle grupper kan influenza give et alvorligt sygdomsforløb, og kan i værste tilfælde være livstruende.
Det er muligt at forebygge influenza gennem vaccination. Vaccination nedsætter risikoen for at blive smittet, og nedsætter også risikoen for indlæggelse og død som følge af influenza, hvis man skulle blive smittet med influenza på trods af vaccination.

Vaccination

Influenzavaccination er særligt vigtigt, da influenza udgør en særlig risiko for mange af de samme mennesker, der også risikerer et alvorligt sygdomsforløb, hvis de får covid-19. Bliver man syg med begge sygdomme samtidig, kan sygdomsforløbet yderligere forværres.

I Danmark anvendes traditionelt inaktiverede vacciner mod influenza, som er de mest anvendte verden over. Disse vacciner indeholder bestanddele fra de influenzavirus, som WHO anbefaler. Inaktiverede influenzavacciner indeholder proteiner fra overfladen af influenzavirus, som er dyrket i hønseæg og derefter gjort inaktive. Disse overfladeproteiner aktiverer immunsystemet, og danner antistoffer.. Der tilbydes en inaktiveret rekombinant influenzavaccine til dem, som har alvorlig allergi over for æg, gentamycin eller neomycin.
Forskning viser, at seks måneder efter vaccination er mængden af antistoffer i kroppen faldet til halvdelen af det højeste niveau, som kroppen nåede efter vaccination. Det betyder, at en influenzavaccine ikke er 100% effektiv mod influenza, og beskyttelsen aftager over tid. Graden af beskyttelse afhænger dels af, hvor godt virus i vaccinen passer til de virus, der cirkulerer, og dels af den vaccineredes immunforsvar.
Forskningen viser også, at personer der er vaccineret ofte får mildere sygdomsforløb, og bliver sjældnere indlagt med influenza, sammenlignet med folk der ikke er vaccineret. Ældre mennesker reagerer ringere på vaccinen. Det betyder, at de producerer færre antistoffer, og deres antistofniveau falder hurtigere sammenlignet med unge mennesker. Mængden af antistoffer mod influenza falder altså med tiden, og der vil ikke være tilstrækkelig antistofbeskyttelse mod influenza det efterfølgende år. Af denne grund anbefales det derfor, at personer i risikogrupperne bliver vaccineret hvert år.
Influenzavirus ændrer sig genetisk (muterer), hvilket betyder at den beskyttelse influenzavaccinationen giver, ikke nødvendigvis dækker det nye ændrede virus. Derfor fremstilles der hvert år en ny vaccine, der indeholder dele fra de virusvarianter?, som man forventer kommer i omløb. Det er WHO, der hvert år anbefaler, hvilke virus der bør indgå i den kommende sæsons influenzavacciner.

Bivirkninger

De fleste bivirkninger efter vaccination med inaktiverede influenzavacciner er milde eller moderate. De mest almindelig er ømhed på stedet, hvor vaccinen er givet, hovedpine og utilpashed. Mindre hyppigt ses kulderystelser, feber og muskelsmerter. Bivirkningerne forsvinder sædvanligvis i løbet af 1-2 dage uden behandling.

Alvorlige bivirkninger er ekstremt sjældne.


For den levende svækkede vaccine er de hyppigste bivirkninger nedsat appetit, utilpashed og tilstoppet næse. Mindre hyppige bivirkninger er hovedpine, feber og muskelømhed. Bivirkningerne forsvinder sædvanligvis i løbet af 1-2 dage uden behandling. Alvorlige bivirkninger er meget sjældne.
Alle kan indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, som overvåger sikkerheden ved al medicin i Danmark.

Statens serum institut (2023), https://www.ssi.dk/vaccinationer/vaccineleksikon/i/influenzavaccine-4-valent