“European Society of Cardiology” anbefaler genotypingstest før behandling.

“European Society of Cardiology” anbefaler genotypingstest før behandling.

“pharmacogenomics” er studiet af, hvordan en persons genetiske information påvirker deres respons på lægemidler. Det undersøger interaktionen mellem en persons genetik og lægemidler for at forstå, hvordan individuelle genetiske variationer kan påvirke lægemidlers virkning, effektivitet og bivirkninger. Ved at identificere specifikke genetiske markører kan farmakogenomik bidrage til at forudsige, hvilke lægemidler der er mest hensigtsmæssige og effektive for en given person, samt hjælpe med at tilpasse doseringen af lægemidler for at opnå den bedste terapeutiske virkning. En Personlig Medicinsk Profilering kan derfor forbedre medicinsk behandling og “patient outcome”.

Læs here artiklen fra European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy.